Szerezzen államilag elismert francia Mester menedzsment diplomát Magyarországon!

Az AABGF és a Mester MBA MAE Öregdiák Alalpítvány többéves együttműködésének köszönhetően:
ha tagja a Francia Kormányösztöndíjasok Egyesületének, 12 %-os kedvezmény jár a tandíjból (egyéni tarifa)!

Idán 24 éves a Master Management MAE de l’Université de Lyon a Budapest:

Szerezzen államilag elismert francia Mester menedzsment diplomát Magyarországon!/

Obtenez un diplôme de management de l’Etat francais en Hongrie!

Franciaország 2. legnagyobb Üzleti Tudományok Intézetének “delokalizált” Mester Menedzsment képzése Budapesten havi egy péntek-szombati rendszerességgel,

amely lehetővé teszi a képzés munka/tanulás mellett való (el)végzését.

A ténylegesen gyakorlatorientált képzés moduljait az IAE Lyon professzorai tartják Budapesten, akik egytől-egyik rendelkeznek vállalati tapasztalattal.

  • A képzés egyik legnagyobb hozzáadott értéke az évfolyamok hallgatóinak sokszínűsége: magyarok, franciák, belgák, kongóiak, algériaiak, stb.,
  • 22 és 65 év között, teljesen eltérő alapdiplomával (mérnökök, jogászok, közgazdászok, orvosok, bölcsészek…),
  • és a legkülönbözőbb vállalati területekről. Alig van Magyarországon olyan francia vagy francia-magyar cég, ahol nincs legalább egy öregdiákunk!

411 Öregdiákunk és 27 jelenlegi hallgatónk szakmai karrierje tanúskodik legjobban képzésünk minőségéről.

Várjuk a 25. évfolyamunkba! Ismertető a csatolmányban.

CONTACT et renseignements: maria.perger@mti.bme.hu 

Perger Mária
igazgató/directrice
Master Management et Administration des Entreprises de l’IAE Lyon a Budapest