Tagozatok

SZTE Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesülete – Szegedi Tagozat

A Franciaországi Öszöndíjasok Egyesületének Szegedi Tagozata szerves része az egykori franciaországi ösztöndíjasokat, a francia nyelvhez, a francia nyelvű civilizációhoz és kultúrához kötődő tagokat tömörítő Egyesületnek.

A Tagozat egyszerre végtagja, az elkötelezett egyesületi munka szorgalmas résztvevője, és egyszerre szíve, az egyesületi célok által meghatározott szellemiség őrzője és alkotója, az Egyesületnek.

Szeged a magyarországi frankofónia egyik legfontosabb székhelye, vég- és fellegvára a magyarországi frankofón szellemiségnek. A szegedi frankofónia kötődik egyrészt a Szegedi Tudományegyetemhez (annak Frankofón Egyetemi Központjához), másrészt az Alliance française Szegedi Francia Kulturális Egyesülethez. A Tagozat megmozdulásait és rendezvényeit ezekkel az intézményekkel együttműködésben szervezi és bonyolítja le.

A Szegedi Tudományegyetem frankofón hagyományainak gyökerén virágozhat mindmáig a szegedi frankofónia. Az Egyetem szegedi működése óta folyamatosan végez oktató és kutató munkát francia nyelven. Tudósok, oktatók nemzedékei dolgoztak itt franciául, ők adták tovább a francia nyelv szeretette mellett a francia nyelvű civilizáció és kultúra iránti elkötelezettséget azoknak a fiataloknak, akik közül szép számmal akadtak sikeres pályázók franciaországi ösztöndíjakra.

Ma Szegeden így több tucat olyan tagja van az Egyesületnek, akik ápolják a francia nyelvet, és azt a civilizációs és kulturális kincset, amelnyek ez a nyelv a hordozója. Ők alkotják és az ő elkötelezettségük élteti a Tagozatot.

A Szegedi Tagozat mind az Egyesület központi tevékenységének tervezésében és végrehajtásában mind pedig az Egyesület céljai szerinti helyi megmozdulások és rendezvények szervezésében és lebonyolításában igyekszik részt venni.

Túl azon, hogy az egykori és leendő ösztöndíjasok közötti szoros kapcsolatok ápolásával saját, a központi hálóhoz sok szálon kötődő hálozatot hoz létre, a tagok egyéni és közös tevékenysége által a Szegedi Tagozat fontos mozgatórugója a Szegeden és környékén megvalósuló francia nyelvű együttműködéseknek, képviseli az azokban résztvevők érdekeit, a nyelv, a civilizáció és a kultúra hordozójaként pedig örököse és gondozója azoknak az értékeknek, amelyek ezt a hálózatot nem csupán összetartják, hanem annak valódi jellegét is biztosítják.

DOM