Kik vagyunk mi?

Egyszerű feltenni a kérdést. Kik vagyunk mi, honnan jöttünk és mit akarunk? A választ azonban nem egyszerű megadni. Sokszínűek és sokoldalúak vagyunk, mint az élet. Sokféle tudományterületről érkeztünk, sokféleképpen gondolkodunk az életről, a világról, a jelenről, a múltról és a jövőről.

Van azonban egy közös pont, ami összeköt minket!

Franciaország szeretete, a francia kultúra iránti tisztelet. Az az őszinte hit, hogy a magyarokat és a franciákat közel hozzuk egymáshoz. Hiszen olyan sok közös vonás van bennünk, melyek közül a legfontosabb, hogy mindannyian európai polgárok vagyunk, történelmünk végigkíséri Európa történelmét, és a jelenünk összeköt minket. Egy sorsközösséget alkotunk a jövőben is.

1990 óta 3600 magyar diák utazott francia kormányösztöndíjasként Franciaországa tanulni, ismerkedni, barátokat szerezni. Franciaország nagy súlyt helyez arra, hogy a francia civilizáció értékeit, a francia életérzést, világszemléletet minél több emberrel megismertesse, és a franciák nem titkolt célja, hogy minél több barátot szerezzenek hazájuk számára. Közülünk, magyarok közül is.

Az elmúlt 25 évben a magyar ösztöndíjasok száma jelentősen megnövekedett, a rendszerváltozás után a két ország történetében korábban példátlan fejlődés indult, miközben egyre több francia ismerkedik meg hazánkkal, a magyar életérzéssel, az élet magyar aspektusú értelmezésével.

Jól érzik itt magukat, mint ahogy mi is jól érezzük magunkat Franciaországban.

A francia kormány egykori és jelenlegi ösztöndíjasaiként összeköt minket azonban a barátság, a kultúra, a művészet, a tudományok tisztelete. Együtt, egymással egyszerre lehetünk magyarok és franciák, miközben mindannyian aktív részesei lehetünk az európai civilizációnak.

Jó érzés az a tudat, hogy ösztöndíjasok lehettünk Franciaországban, az ottani tanulmányaink, kutatásaink lényeges hatással voltak és vannak szakmai életutunkra és magánéletünkre egyaránt.

Reméljük, minél többen leszünk. Egyesületünk célja, hogy megőrizze a „francia kapcsolatot” és szakmai együttműködést, miközben olyan baráti társaságot is jelent, amely intellektuális feltöltődést adhat tagjainak.

Látjuk: a kérdést tényleg könnyű feltenni, de a válasz mennyire összetett. Ugyanis a válasz itt van bennünk, a lelkünkben, az emlékeinkben és az álmainkban…

Céljaink

A Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesülete tevékenyen részt vesz a Budapesti Francia Intézet kiemelt programjainak szervezésében és népszerűsítésében. A Francia Intézet támogatását hosszabb-rövidebb ideig élvező ösztöndíjasok megismerkednek a francia kultúrával és a frankofóniával, majd a megszerzett ismereteket és a kialakított kapcsolati tőkét hazahozva részben Magyarországon működő francia vállalatoknál folytatják tovább tevékenységüket, részben pedig a közigazgatásban, vagy magyar vállalatoknál töltenek be felelős pozíciókat. Sokan önálló vállalkozást indítanak megtartva a két ország között kialakult kulturális kapcsolatokat. Az egyesület célja, hogy megkönnyítse a volt ösztöndíjasok közötti kapcsolattartást, a „közös múlt” ápolásával és az egymás közötti információ csere megerősítésével; az azonos végzettség, érdeklődési kör alapján megszerveződő társaságokon keresztül tovább erősíti a francia-magyar gazdasági, szociális és baráti kapcsolatokat; elősegíti és támogatja a szakmai képzés követését az ösztöndíjak lehetőségének felkutatásával és megismertetésével, valamint szakmai gyakorlatok, diákcserék szervezése Magyarországon és külföldön működő társaságokhoz; a jövőben Franciaországban tanulmányokat folytató egyetemistákat felkészíti a kinttartózkodásra, gyakorlati tanácsokkal látja el őket; projekteket hoz létre, ezek létrehozását támogatja, valamint segítséget nyújt a francia és magyar gazdasági kapcsolatok szervezésében; segíti a francia és a magyar egyetemek közötti együttműködést.

Az Egyesület céljait a következő eszközökkel valósítja meg: találkozókat, előadásokat, egyéb kulturális programokat szervez; vállalja a Francia Nagykövetséggel, különösen a Kulturális, Tudományos és Együttműködési Osztállyal való kapcsolattartást; a Magyarországon vagy Franciaországban működő, a francia-magyar baráti kapcsolatokat ápoló egyesületekkel aktív kapcsolatok kiépítésére törekszik.

Ehhez folyamatos frissítésekkel, a programok rendszeres bemutatásával működteti a http://www.aabgf.hu/ weboldalt, így segíti a tagok egymás közötti információcseréjét.

Tevékenységével kapcsolatban, tagjai érdekében érdekképviseletet lát el.

A fenti célok megvalósítását a tagdíjakból és támogatói hozzájárulásokból fedezi.