Elnökség

FALUDY Judit

Faludy Judit miután megszerezte Művészettörtténész és Francia nyelv- és irodalom szakos középiskolai tanári diplomáit az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán (1993), 1994-ben kapott ösztöndíjat a Francia Kormány támogatásával (Université de la Sorbonne Paris IV (M Serge Lemoine vezetésével).

1996–98 között a Magyar Zsidó Múzeum kurátora, később az Ernst Múzeum kurátora volt (2003). 1997 óta tanít művészettörténetet a Wesley János Lelkészképző Főiskolán, 2013-tól a Károli Gáspár Református Egyetemen. 2000–2001-ben részt vett a Kortárs Magyar Művészeti Lexikon szerkesztésében.

2003-tól az MTA Művészettörténeti Kutatóintézet (2012-től MTA Bölcsészettudományi  Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet) kutatója, az MTA Pszichiátriai Művészeti Gyűjtemény munkatársa. A RIHA online-journal helyi szerkesztője (2009-től).

2014–16 között az egyesület alelnöki pozícióját töltötte be, 2018. őszétől az egyesület elnöke.

2012-ben a Francia Államtól Chevalier dans l’Ordre national du Mérite kitüntetést kapott.

CV és publikációk


BAY Péter

Bay Péter 2000-ben szerzett biológus diplomát a Debreceni Egyetemen, majd ugyanitt 2004-ben PhD fokozatot. Posztdoktori idejét Strasbourgban, az ESBS és IGBMC kutatóintézetekben töltötte FEBS ösztöndíjasként (2004-2006), később, hazatérése után több alkalommal végzett ezekben az intézményekben rövidebb ideig kutatásokat. Posztdokori képzése után a Debreceni Egyetemen folytatta munkáját, 2011-ben habilitált, 2014-ben védte meg MTA doktora disszertációját, 2018 óta egyetemi tanár.

2014 óta részt vesz az MTA Lendület programjában, ezen kívül több pályázat, köztük több Balaton bilaterális program vezetője volt. Kutatómunkájának fókuszában a daganatok és az emberrel együtt élő baktériumok közti kapcsolatok, illetve, a DNS hibajavító rendszer és az anyagcsere betegségek közti összefüggések vizsgálata áll. Tudományos munkáját többek között Pro Scientia díjjal (2001), FEBS ösztöndíjjal (2004-2006) Bolyai plakettel (2015) és a Lendület ösztöndíjjal (2014) ismerték el. Franciaország Miniszterelnöke 2016-ban az Akadémiai Pálma Rend lovagi fokozatával tüntette ki.

Publikációk


Kata PLESZ Katalin

Plesz Katalin 2001-ben végez francia kormányösztöndíjasként a toulouse-i Le Mirail II. egyetemen szociológusként.

1998-ban az Akadémiai Kiadónál a Francia-Magyar és Magyar-Francia Nagyszótár (Eckhardt Sándor, Oláh Tibor) korrektori munkáiban; 2007-ben a Francia Magyar Kéziszótárban (Bárdosi Vilmos, Szabó Dávid) szerkesztői munkatárs. 1998-2000 és 2002-2004 között a Francia Nagykövetség Kulturális és Együttműködési osztályán munkatárs, majd 2009 és 2014 között a Francia Nagykövetség Atomenergia-ügyi hivatalában igazgatói asszisztens, fordító. 2014-2016 között az A Lex Expert műszaki fordító irodánál projektvezető. 2016-tól az Armel Produkció és Sajtóiroda kötelékében programfelelős.

Plesz Katalin 2013 februárja óta az Egyesület titkára.


kalman tkseTEKSE Kálmán

Tekse Kálmán, a BNP Paribas-csoporthoz tartozó Arval Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója.

1992-ben végez a Szentpétervári Állami Egyetem Nemzetközi gazdasági kapcsolatok szakán (diplomamunkájában a bankok levelezési kapcsolataival foglalkozik). Egy év múlva Párizsban, a Copernicus program posztgraduális menedzsmentképzésén, tíz évvel később pedig a Pécsi Tudományegyetemen szerez – MBA – másoddiplomát. Felsőszintű angol, francia és orosz, továbbá alapfokú lengyel nyelvtudása van, alapító tagja a magyarországi Treasurer’s Clubnak.

Még egyetemistaként, két ízben vesz részt több hónapos szakmai gyakorlaton a Magyar Nemzeti Bank Arbitrázs, Hitel- és Tőkepiaci, illetve Számítástechnikai főosztályán. 1993-tól a Compagnie Bancaire – főként lízinggel és egyéb rövid távú hitelezéssel foglalkozó hitelintézet – hitelelemzője és regionális controllerje Párizsban. 1994-től a Citroën autók magyarországi importőr cége, a Citroën Hungária Kft. pénzügyi igazgatója. 1996-tól öt esztendőn át a világ egyik vezető szállodaipari és szolgáltató cégénél, az Accornál dolgozik: előbb a Ticket Restaurant Hungary pénzügyi igazgatója, majd ügyvezető igazgatója Budapesten, később a Ticket Restaurant Poland ügyvezető igazgatója Varsóban. 2001-től a DÉGÁZ Rt. és az ÉGAZ Rt. többségi tulajdonosa, a Gaz de France magyar szervezeti egységeit irányító logisztikai, kontrolling és informatikai igazgatója.

2004 áprilisától a BNP Paribas-csoport tagjai közé tartozó, a flottamenedzselés területén Európában piacvezető ARVAL budapesti leányvállalatának az ARVAL Magyarország Kft.-nek és az X-Rent Kft-nek az ügyvezető igazgatója.

Az Egyesület gazdasági vezetője.


RitaPÁRKÁNYI Rita – ügyvéd

Párkányi Rita 2007-ben szerezett jogi diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 2004/2005-ben Erasmus ösztöndíjasként tanult a belga liège-i egyetem jogi karán. 2004-2006 között a Panthéon-Assas Paris II egyetem Francia- és európai jogi részképzésben vett részt, majd 2008-ban a francia kormány ösztöndíjasaként a Paris–Sud IX  egyetemen szerzett Mester 2 fokozatot vállalati jog és management területen.

2008-2014 között egy francia/nemzetközi ügyvédi irodában dolgozott ügyvédjelöltként, majd ügyvédként. 2014 óta alapító tagja a KCG Partners Ügyvédi Társulásnak.

Rita 2014 decembere óta az Egyesület Elnökségének tagja.

Fontos szerepet játszott az egyesület megújításában.


FODOR László

Munkahelyek

2017 – jelen: tudományos tanácsadó, MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport
2012 – jelen: tudományos tanácsadó, MTA-ELTE Geológiai, Geofizikai és Űrtudományi Kutatócsoport
2000 – 2011: tudományos főmunkatárs, Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI)
2008 – 2013: részmunkaidőben: tanszékvezető, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
2003 – 2007: részmunkaidőben: oktató, Nyugat-magyarországi Egyetem
1998 – 2000: docens, Alkalmazott és Környezetföldtani Tanszék, Eötvös Loránd Tudományegyetem
1993 – 1998: adjunktus: Alkalmazott és Környezetföldtani Tanszék, Eötvös Loránd Tudományegyetem
1992 – 1993: tanársegéd, Alkalmazott és Környezetföldtani Tanszék, Eötvös Loránd Tudományegyetem
1987 – 1991: tudományos Ösztöndíjas gyakornok, MTA és ELTE Általános Földtani Tanszék

Publikációk


KELLER Annamária

Keller Annamária kulturális menedzser, gyerekkora egy részét Kairóban tölti ahol francia iskolába jár. Karrierjét a banki szektorban kezdi, 1980-ban államközi ösztöndíjasként 3 hónapos banki továbbképzésen vesz részt francia  nagybankoknál (Paribas, Crédit du Nord et Banque Rothschild), majd 1983 és 1985 között Algériában dolgozik a Komplex Külkervállalat képviselőjeként – ONAB UAB nagyberuházások/üzemek. Ezt követően, a budapesti Rhône-Poulenc képviseleten töltött idő után fordul véglegesen a kulturális szektor felé, és pályáját az Interkoncert művészeti ügynökségnél folytatja. 1991-től a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem nemzetközi osztályát vezeti, a meglévő zenei és egyetemi kapcsolatok továbbfejlesztésére 1993-ban a Courant d’Est program keretében francia ösztöndíjjal vesz részt a CNSMDP által szervezett szakmai programon (CNSM-IRCAM-Ensemble Intercontemporain). 1996-2005 között a Tempus Alapítvány kuratóriumánnak, majd a Campus Hungary Tagja, több éven keresztül tagja a Francia Intézet (Campus France) Művészeti Zsűrijének. Jelenleg az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Irodaigazgatója.


Pasztelyi_ZsDr. PÁSZTÉLYI Zsolt

Dr. Pásztélyi Zsolt Algériában, francia nyelven érettségizett, illetve egy évet végzett az oráni orvosegyetemen. Hazatérése után Budapesten folytatta tanulmányait. Summa cum laude 1992-ben végzett a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán, itt a II. Gyermekklinikán kezdte el a pályáját.1996-ban lett gyermekgyógyász szakorvos, egyetemi tanársegéd. Tanácsadóként dolgozott az Országos Gyermekegészségügyi Intézetben, fokozatosan egészségügyi menedzsmenttel kezdett el foglalkozni.Részt vett a kórház-finanszírozási rendszer kialakításában, minőségügyi projektekben.

1999-ben szerzett egészségügyi szakmenedzseri diplomát a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központban (SE EMK), majd 2000-ben francia kormányösztöndíjjal Nancy-ban mester diplomát egészségügyi és szociális menedzsmentből és ugyanitt egy egészségügyi minőségbiztosítási diplomát is. Vezetői gyakorlatát kontrolling igazgatóként, a főigazgató általános helyetteseként előbb a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetben, majd az Ajkai Magyar Imre Kórház főigazgatójaként szerezte 2000 és 2005 között. 2005 óta a több mint 300 orvost foglalkoztató Vasútegészségügyi Kft ügyvezetője. A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központjának mesterfokozatot nyújtó képzésén 2004-től az Egészségügyi szervezetek menedzsmentje kurzus vezetője.

Az IME – Az egészségügyi vezetők szaklapja felelős szerkesztője 2002 óta, az IME által szervezett konferenciák rendszeres üléselnöke. A Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség elnöke 2011-2014 között, jelenleg leköszönő elnöke, a Szakmai Kollégium Egészség-gazdaságtan és Menedzsment Tagozatának tagja 2012 óta. Éveken át a Franciabarát Orvosok Egyesületének titkára és a Franciaországi Kormányösztöndíjasok Egyesülete elnöksége tagja. Időnként nemzetközi projektekben is részt vesz tanácsadóként, oktatóként, legutóbb éppen Algériában. 3 gyermeke van.


 PALFI.GyörgyDr. PÁLFI György

Pálfi György 1989-ben szerezte meg biológus diplomáját a József Attila Tudományegyetemen (ma: Szegedi Tudományegyetem), ahol ezt követően doktori kutatómunkáját folytatott (a Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíjasaként). A Francia Kormány doktori ösztöndíjával (1991-93) jutott ki Franciaországba, ahol az Université de Provence (Aix-en-Provence) doktori képzésébe iratkozva folytatott kutatómunkát. PhD értekezését (amelyet az MTA TMB kandidátusi fokozatnak honosított) már az abban az évben kialakított ’co-tutelle’ rendszerben védte meg Aix-en-Provence-ben 1993-ban (magyar részről Farkas Gyula, francia részről Olivier Dutour professzorok társ-témavezetésével, „Prehisztorika és Antropológia” tudományági besorolással). 1995-97 között „Magyary Zoltán” posztdoktori ösztöndíjasként a József Attila Tudományegyetemen kutatott és oktatott (biológiai antropológia és paleopatológia témakörökben). A Francia Kormány, a Fondation Fyssen, a CNRS ill. a MÖB különböző posztdoktori ösztöndíjaival 1993 és 2001 között összesen hat évet töltött Franciaországban, ahol az Université de la Méditerranée (Marseille) Orvostudományi Karán dolgozott. Itt 2000-ben docensi státuszba került, 2001-ben habilitált (HDR). Korábbi francia co-tutelle témavezetőjével dolgozott együtt ebben az időszakban is (mely együttműködésből eddig több mint 50 közös publikáció – közte több könyv -, 6 nemzetközi konferenciaszervezés, a francia nyelvű paleopatológus egyesület (GPLF) újraszervezése, számos közös projekt – közte magyar-francia „Balaton” projekt – és több co-tutelle doktori értekezés született). 2001-ben tért haza Magyarországra, ahol az Oktatási Minisztérium vezető tanácsosaként K+F programokkal és nemzetközi fiatal-kutatói hálózatokkal foglalkozott. Saját tudományos kutatásait ekkor a Magyar Természettudományi Múzeumban folytatta. 2002-07 között öt évig a Párizsi Magyar Nagykövetségen dolgozott szakdiplomataként (TéT attaséként a magyar-francia tudományos és K+F kapcsolatfejlesztés volt a fő feladatköre). 2007 szeptembere óta vezeti a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Embertani Tanszékét, ahol biológiai antropológia és paleopatológia területeken folytat kutatási és oktatási tevékenységet. A nemzetközi és különösen a francia-magyar ügyek Franciaországból való hazatérése óta is folyamatosan foglalkoztatták/foglalkoztatják: 2007-10 között a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) magyar-francia K+F programokért felelős szakértője volt. 2011-14 között az SZTE nemzetközi és közkapcsolati igazgatója, jelenleg a nemzetközi képzésfejlesztési program koordinátora. 2008 óta több éven át volt a GPLF elnöke vagy alelnöke. 2008 óta folyamatosan tagja az Alliance Française de Szeged igazgatótanácsának. 2008-11 között az MTA Antropológiai Bizottság tagja, 2011 óta az MTA Antropológiai Osztályközi Bizottság elnöke. Franciaország Miniszterelnöke 2013-ban az Akadémiai Pálma Rend lovagi fokozatával tüntette ki.

Pálfi György 2014 decembere óta tagja az Egyesület Elnökségének, mint a AABGF szegedi egységének vezetője. A szegedi csoport szervezését Szász Géza tanszékvezető egyetemi docens-sel (SZTE BTK Francia Tanszék) társ-elnökségben, közösen végzik.


GYIMESI Timea

Gyimesi Timea 1983-1989 között a József Attila Tudományegyetem (Szeged) francia nyelv és irodalom szakon, magyar nyelv és irodalom szakon és komparatisztika szakon tanult.
1990-1991 DEA tanulmányokat folytatoss – Georges Kassai és Julia Kristeva vezetésével (Université de Paris VII Jussieu)
1991 szeptemberben védte meg Le Principe de deux chez Michel Tournier c. DEA dolgozatát. 1992-1995 között Doktori tanulmányokat végzett Julia Kristeva irányításával (Université de Paris VII, Denis Diderot). 1997 novemberében védte meg PhD disszertációját (Avatars de la lettre. Approches de l’impossible dans l’oeuvre de Michel Tounier).

Munkahelyek
1988–1989 francia nyelvtanár Bethlen Gábor Gimnázium, Hódmezővásárhely
1989 november tanársegéd a JATE Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszékén
1997 adjunktus uott
1999 márciusától uott docens
2012-től habilitált egyetemi docens, tanszékvezető Szegedi Tudományegyetem Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszékén, a doktori iskola vezetője.

Szakmai önéletrajz

Publikációs lista