Elnökség

FALUDY Judit

Faludy Judit miután megszerezte Művészettörtész és Francia nyelv- és irodalom szakos középiskolai tanári diplomáit az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán (1993), 1994-ben kapott ösztöndíjat a Francia Kormány támogatásával (Université de la Sorbonne Paris IV (M Serge Lemoin vezetésével).

1996–98 között a Magyar Zsidó Múzeum kurátora, később az Ernst Múzeum kurátora volt (2003). 1997 óta tanít művészettörténetet a Wesley János Lelkészképző Főiskolán, 2013-tól a Károli Gáspár Református Egyetemen. 2000–2001-ben részt vett a Kortárs Magyar Művészeti Lexikon szerkesztésében.

2003-tól az MTA Művészettörténeti Kutatóintézet (2012-től MTA Bölcsészettudományi  Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet) kutatója, az MTA Pszichiátriai Művészeti Gyűjtemény munkatársa. A RIHA online-journal helyi szerkesztője (2009-től).

2014–16 között az egyesület alelnöki pozícióját töltötte be, 2018. őszétől az egyesület elnöke.

2012-ben a Francia Államtól Chevalier dans l’Ordre national du Mérite kitüntetést kapott.

CV és publikációk


BAY Péter

 

 

 

 

 

 

Publikációk


Kata PLESZ Katalin

 

Plesz Katalin 2001-ben végez francia kormányösztöndíjasként a toulouse-i Le Mirail II. egyetemen szociológusként. 1998-ban az Akadémiai Kiadónál a Francia-Magyar és Magyar-Francia Nagyszótár (Eckhardt Sándor, Oláh Tibor) korrektori munkáiban; 2007-ben a Francia Magyar Kéziszótárban (Bárdosi Vilmos, Szabó Dávid) szerkesztői munkatárs. 1998-2000 és 2002-2004 között a Francia Nagykövetség Kulturális és Együttműködési osztályán munkatárs, majd 2009 és 2014 között a Francia Nagykövetség Atomenergia-ügyi hivatalában igazgatói asszisztens, fordító. 2014-2016 között az A Lex Expert műszaki fordító irodánál projektvezető. 2016-tól az Armel Produkció és Sajtóiroda kötelékében programfelelős.

Plesz Katalin 2013 februárja óta az Egyesület titkára.


kalman tkseTEKSE Kálmán

Tekse Kálmán, a BNP Paribas-csoporthoz tartozó Arval Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója.

1992-ben végez a Szentpétervári Állami Egyetem Nemzetközi gazdasági kapcsolatok szakán (diplomamunkájában a bankok levelezési kapcsolataival foglalkozik). Egy év múlva Párizsban, a Copernicus program posztgraduális menedzsmentképzésén, tíz évvel később pedig a Pécsi Tudományegyetemen szerez – MBA – másoddiplomát. Felsőszintű angol, francia és orosz, továbbá alapfokú lengyel nyelvtudása van, alapító tagja a magyarországi Treasurer’s Clubnak.

Még egyetemistaként, két ízben vesz részt több hónapos szakmai gyakorlaton a Magyar Nemzeti Bank Arbitrázs, Hitel- és Tőkepiaci, illetve Számítástechnikai főosztályán. 1993-tól a Compagnie Bancaire – főként lízinggel és egyéb rövid távú hitelezéssel foglalkozó hitelintézet – hitelelemzője és regionális controllerje Párizsban. 1994-től a Citroën autók magyarországi importőr cége, a Citroën Hungária Kft. pénzügyi igazgatója. 1996-tól öt esztendőn át a világ egyik vezető szállodaipari és szolgáltató cégénél, az Accornál dolgozik: előbb a Ticket Restaurant Hungary pénzügyi igazgatója, majd ügyvezető igazgatója Budapesten, később a Ticket Restaurant Poland ügyvezető igazgatója Varsóban. 2001-től a DÉGÁZ Rt. és az ÉGAZ Rt. többségi tulajdonosa, a Gaz de France magyar szervezeti egységeit irányító logisztikai, kontrolling és informatikai igazgatója.

2004 áprilisától a BNP Paribas-csoport tagjai közé tartozó, a flottamenedzselés területén Európában piacvezető ARVAL budapesti leányvállalatának az ARVAL Magyarország Kft.-nek és az X-Rent Kft-nek az ügyvezető igazgatója.

Az Egyesület gazdasági vezetője.


CsillagGábor2CSILLAG Gábor

A Magyar Állami Földtani Intézet tudományos főmunkatársa. Geográfusként, geológusként három hosszabb idejű tanulmányutat tett Franciaországban. 1991–92-ben a Pierre et Marie Curie Egyetemen távérzékelés diplomát szerzett (DESS).

2003 óta vesz részt az AABGF vezetésében.

CV és publikációk


RitaPÁRKÁNYI Rita – ügyvéd

Párkányi Rita 2007-ben szerezett jogi diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 2004/2005-ben Erasmus ösztöndíjasként tanult a belga liège-i egyetem jogi karán. 2004-2006 között a Panthéon-Assas Paris II egyetem Francia- és európai jogi részképzésben vett részt, majd 2008-ban a francia kormány ösztöndíjasaként a Paris–Sud IX  egyetemen szerzett Mester 2 fokozatot vállalati jog és management területen.

2008-2014 között egy francia/nemzetközi ügyvédi irodában dolgozott ügyvédjelöltként, majd ügyvédként. 2014 óta alapító tagja a KCG Partners Ügyvédi Társulásnak.

Rita 2014 decembere óta az Egyesület Elnökségének tagja.

Fontos szerepet játszott az egyesület megújításában.


Pasztelyi_ZsDr. PÁSZTÉLYI Zsolt

Dr. Pásztélyi Zsolt Algériában, francia nyelven érettségizett, illetve egy évet végzett az oráni orvosegyetemen. Hazatérése után Budapesten folytatta tanulmányait. Summa cum laude 1992-ben végzett a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán, itt a II. Gyermekklinikán kezdte el a pályáját.1996-ban lett gyermekgyógyász szakorvos, egyetemi tanársegéd. Tanácsadóként dolgozott az Országos Gyermekegészségügyi Intézetben, fokozatosan egészségügyi menedzsmenttel kezdett el foglalkozni.Részt vett a kórház-finanszírozási rendszer kialakításában, minőségügyi projektekben.

1999-ben szerzett egészségügyi szakmenedzseri diplomát a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központban (SE EMK), majd 2000-ben francia kormányösztöndíjjal Nancy-ban mester diplomát egészségügyi és szociális menedzsmentből és ugyanitt egy egészségügyi minőségbiztosítási diplomát is. Vezetői gyakorlatát kontrolling igazgatóként, a főigazgató általános helyetteseként előbb a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetben, majd az Ajkai Magyar Imre Kórház főigazgatójaként szerezte 2000 és 2005 között. 2005 óta a több mint 300 orvost foglalkoztató Vasútegészségügyi Kft ügyvezetője. A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központjának mesterfokozatot nyújtó képzésén 2004-től az Egészségügyi szervezetek menedzsmentje kurzus vezetője.

Az IME – Az egészségügyi vezetők szaklapja felelős szerkesztője 2002 óta, az IME által szervezett konferenciák rendszeres üléselnöke. A Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség elnöke 2011-2014 között, jelenleg leköszönő elnöke, a Szakmai Kollégium Egészség-gazdaságtan és Menedzsment Tagozatának tagja 2012 óta. Éveken át a Franciabarát Orvosok Egyesületének titkára és a Franciaországi Kormányösztöndíjasok Egyesülete elnöksége tagja. Időnként nemzetközi projektekben is részt vesz tanácsadóként, oktatóként, legutóbb éppen Algériában. 3 gyermeke van.


KELLER Annamária

 


 PALFI.GyörgyDr. PÁLFI György

Pálfi György 1989-ben szerezte meg biológus diplomáját a József Attila Tudományegyetemen (ma: Szegedi Tudományegyetem), ahol ezt követően doktori kutatómunkáját folytatott (a Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíjasaként). A Francia Kormány doktori ösztöndíjával (1991-93) jutott ki Franciaországba, ahol az Université de Provence (Aix-en-Provence) doktori képzésébe iratkozva folytatott kutatómunkát. PhD értekezését (amelyet az MTA TMB kandidátusi fokozatnak honosított) már az abban az évben kialakított ’co-tutelle’ rendszerben védte meg Aix-en-Provence-ben 1993-ban (magyar részről Farkas Gyula, francia részről Olivier Dutour professzorok társ-témavezetésével, „Prehisztorika és Antropológia” tudományági besorolással). 1995-97 között „Magyary Zoltán” posztdoktori ösztöndíjasként a József Attila Tudományegyetemen kutatott és oktatott (biológiai antropológia és paleopatológia témakörökben). A Francia Kormány, a Fondation Fyssen, a CNRS ill. a MÖB különböző posztdoktori ösztöndíjaival 1993 és 2001 között összesen hat évet töltött Franciaországban, ahol az Université de la Méditerranée (Marseille) Orvostudományi Karán dolgozott. Itt 2000-ben docensi státuszba került, 2001-ben habilitált (HDR). Korábbi francia co-tutelle témavezetőjével dolgozott együtt ebben az időszakban is (mely együttműködésből eddig több mint 50 közös publikáció – közte több könyv -, 6 nemzetközi konferenciaszervezés, a francia nyelvű paleopatológus egyesület (GPLF) újraszervezése, számos közös projekt – közte magyar-francia „Balaton” projekt – és több co-tutelle doktori értekezés született). 2001-ben tért haza Magyarországra, ahol az Oktatási Minisztérium vezető tanácsosaként K+F programokkal és nemzetközi fiatal-kutatói hálózatokkal foglalkozott. Saját tudományos kutatásait ekkor a Magyar Természettudományi Múzeumban folytatta. 2002-07 között öt évig a Párizsi Magyar Nagykövetségen dolgozott szakdiplomataként (TéT attaséként a magyar-francia tudományos és K+F kapcsolatfejlesztés volt a fő feladatköre). 2007 szeptembere óta vezeti a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Embertani Tanszékét, ahol biológiai antropológia és paleopatológia területeken folytat kutatási és oktatási tevékenységet. A nemzetközi és különösen a francia-magyar ügyek Franciaországból való hazatérése óta is folyamatosan foglalkoztatták/foglalkoztatják: 2007-10 között a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) magyar-francia K+F programokért felelős szakértője volt. 2011-14 között az SZTE nemzetközi és közkapcsolati igazgatója, jelenleg a nemzetközi képzésfejlesztési program koordinátora. 2008 óta több éven át volt a GPLF elnöke vagy alelnöke. 2008 óta folyamatosan tagja az Alliance Française de Szeged igazgatótanácsának. 2008-11 között az MTA Antropológiai Bizottság tagja, 2011 óta az MTA Antropológiai Osztályközi Bizottság elnöke. Franciaország Miniszterelnöke 2013-ban az Akadémiai Pálma Rend lovagi fokozatával tüntette ki.

Pálfi György 2014 decembere óta tagja az Egyesület Elnökségének, mint a AABGF szegedi egységének vezetője. A szegedi csoport szervezését Szász Géza tanszékvezető egyetemi docens-sel (SZTE BTK Francia Tanszék) társ-elnökségben, közösen végzik.


 szgphotoSZÁSZ Géza

Szász Géza (1967), 1992-ben szerzett történelem-francia szakos középiskolai tanári diplomát a szegedi József Attila Tudományegyetemen, és ekkor kezdte meg oktatói munkáját is az egyetem francia tanszékén. 2006 óta a Szegedi Tudományegyetem Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense. Oktatási és kutatási tevékenysége a francia irodalom (útleírások), országismeret, illetve a francia-magyar kapcsolatok történetét öleli fel. 2003 óta rendelkezik az SZTE és az Université d’Angers közös doktori képzésében megszerzett PhD fokozattal. Egyetemi munkája mellett fontos célnak tekinti a magyarországi romanisztika, valamint a közép- és kelet-európai frankofón egyetemi hálózatok fejlesztését. Az utóbbi években a dél-magyarországi régió frankofóniájának megtartását és erősítését igyekszik segíteni. Eddigi munkássága elismeréseként 2010-ben vehette át az Akadémiai Pálmarend lovagi fokozatát.