Szegedi Tagozat

 

SZTE Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesülete – Szegedi Tagozat

A Franciaországi Öszöndíjasok Egyesületének Szegedi Tagozata szerves része az egykori franciaországi ösztöndíjasokat, a francia nyelvhez, a francia nyelvű civilizációhoz és kultúrához kötődő tagokat tömörítő Egyesületnek.

A Tagozat egyszerre végtagja, az elkötelezett egyesületi munka szorgalmas résztvevője, és egyszerre szíve, az egyesületi célok által meghatározott szellemiség őrzője és alkotója, az Egyesületnek.

Szeged a magyarországi frankofónia egyik legfontosabb székhelye, vég- és fellegvára a magyarországi frankofón szellemiségnek. A szegedi frankofónia kötődik egyrészt a Szegedi Tudományegyetemhez (annak Frankofón Egyetemi Központjához), másrészt az Alliance française Szegedi Francia Kulturális Egyesülethez. A Tagozat megmozdulásait és rendezvényeit ezekkel az intézményekkel együttműködésben szervezi és bonyolítja le.

A Szegedi Tudományegyetem frankofón hagyományainak gyökerén virágozhat mindmáig a szegedi frankofónia. Az Egyetem szegedi működése óta folyamatosan végez oktató és kutató munkát francia nyelven. Tudósok, oktatók nemzedékei dolgoztak itt franciául, ők adták tovább a francia nyelv szeretette mellett a francia nyelvű civilizáció és kultúra iránti elkötelezettséget azoknak a fiataloknak, akik közül szép számmal akadtak sikeres pályázók franciaországi ösztöndíjakra.

Ma Szegeden így több tucat olyan tagja van az Egyesületnek, akik ápolják a francia nyelvet, és azt a civilizációs és kulturális kincset, amelnyek ez a nyelv a hordozója. Ők alkotják és az ő elkötelezettségük élteti a Tagozatot.

A Szegedi Tagozat mind az Egyesület központi tevékenységének tervezésében és végrehajtásában mind pedig az Egyesület céljai szerinti helyi megmozdulások és rendezvények szervezésében és lebonyolításában igyekszik részt venni.

Túl azon, hogy az egykori és leendő ösztöndíjasok közötti szoros kapcsolatok ápolásával saját, a központi hálóhoz sok szálon kötődő hálozatot hoz létre, a tagok egyéni és közös tevékenysége által a Szegedi Tagozat fontos mozgatórugója a Szegeden és környékén megvalósuló francia nyelvű együttműködéseknek, képviseli az azokban résztvevők érdekeit, a nyelv, a civilizáció és a kultúra hordozójaként pedig örököse és gondozója azoknak az értékeknek, amelyek ezt a hálózatot nem csupán összetartják, hanem annak valódi jellegét is biztosítják.

DOM


 Vezetőség

PALFI.GyörgyDr. PÁLFI György

Pálfi György 1989-ben szerezte meg biológus diplomáját a József Attila Tudományegyetemen (ma: Szegedi Tudományegyetem), ahol ezt követően doktori kutatómunkáját folytatott (a Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíjasaként). A Francia Kormány doktori ösztöndíjával (1991-93) jutott ki Franciaországba, ahol az Université de Provence (Aix-en-Provence) doktori képzésébe iratkozva folytatott kutatómunkát. PhD értekezését (amelyet az MTA TMB kandidátusi fokozatnak honosított) már az abban az évben kialakított ’co-tutelle’ rendszerben védte meg Aix-en-Provence-ben 1993-ban (magyar részről Farkas Gyula, francia részről Olivier Dutour professzorok társ-témavezetésével, „Prehisztorika és Antropológia” tudományági besorolással). 1995-97 között „Magyary Zoltán” posztdoktori ösztöndíjasként a József Attila Tudományegyetemen kutatott és oktatott (biológiai antropológia és paleopatológia témakörökben). A Francia Kormány, a Fondation Fyssen, a CNRS ill. a MÖB különböző posztdoktori ösztöndíjaival 1993 és 2001 között összesen hat évet töltött Franciaországban, ahol az Université de la Méditerranée (Marseille) Orvostudományi Karán dolgozott. Itt 2000-ben docensi státuszba került, 2001-ben habilitált (HDR). Korábbi francia co-tutelle témavezetőjével dolgozott együtt ebben az időszakban is (mely együttműködésből eddig több mint 50 közös publikáció – közte több könyv -, 6 nemzetközi konferenciaszervezés, a francia nyelvű paleopatológus egyesület (GPLF) újraszervezése, számos közös projekt – közte magyar-francia „Balaton” projekt – és több co-tutelle doktori értekezés született). 2001-ben tért haza Magyarországra, ahol az Oktatási Minisztérium vezető tanácsosaként K+F programokkal és nemzetközi fiatal-kutatói hálózatokkal foglalkozott. Saját tudományos kutatásait ekkor a Magyar Természettudományi Múzeumban folytatta. 2002-07 között öt évig a Párizsi Magyar Nagykövetségen dolgozott szakdiplomataként (TéT attaséként a magyar-francia tudományos és K+F kapcsolatfejlesztés volt a fő feladatköre). 2007 szeptembere óta vezeti a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Embertani Tanszékét, ahol biológiai antropológia és paleopatológia területeken folytat kutatási és oktatási tevékenységet. A nemzetközi és különösen a francia-magyar ügyek Franciaországból való hazatérése óta is folyamatosan foglalkoztatták/foglalkoztatják: 2007-10 között a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) magyar-francia K+F programokért felelős szakértője volt. 2011-14 között az SZTE nemzetközi és közkapcsolati igazgatója, jelenleg a nemzetközi képzésfejlesztési program koordinátora. 2008 óta több éven át volt a GPLF elnöke vagy alelnöke. 2008 óta folyamatosan tagja az Alliance Française de Szeged igazgatótanácsának. 2008-11 között az MTA Antropológiai Bizottság tagja, 2011 óta az MTA Antropológiai Osztályközi Bizottság elnöke. Franciaország Miniszterelnöke 2013-ban az Akadémiai Pálma Rend lovagi fokozatával tüntette ki.

Pálfi György 2014 decembere óta tagja az Egyesület Elnökségének, mint a AABGF szegedi egységének vezetője. A szegedi csoport szervezését Szász Géza tanszékvezető egyetemi docens-sel (SZTE BTK Francia Tanszék) társ-elnökségben, közösen végzik.


 szgphotoSzász Géza

Szász Géza (1967), 1992-ben szerzett történelem-francia szakos középiskolai tanári diplomát a szegedi József Attila Tudományegyetemen, és ekkor kezdte meg oktatói munkáját is az egyetem francia tanszékén. 2006 óta a Szegedi Tudományegyetem Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense. Oktatási és kutatási tevékenysége a francia irodalom (útleírások), országismeret, illetve a francia-magyar kapcsolatok történetét öleli fel. 2003 óta rendelkezik az SZTE és az Université d’Angers közös doktori képzésében megszerzett PhD fokozattal. Egyetemi munkája mellett fontos célnak tekinti a magyarországi romanisztika, valamint a közép- és kelet-európai frankofón egyetemi hálózatok fejlesztését. Az utóbbi években a dél-magyarországi régió frankofóniájának megtartását és erősítését igyekszik segíteni. Eddigi munkássága elismeréseként 2010-ben vehette át az Akadémiai Pálmarend lovagi fokozatát.