Képzések

20 éves a Master MAE de l’IAE Lyon en Hongrie/

Szerezzen államilag elismert francia Mester menedzsment diplomát Magyarországon!/Obtenez un diplôme de management de l’Etat francais en Hongrie!

Franciaország 2. legnagyobb Üzleti Tudományok Intézetének “delokalizált” Mester Menedzsment képzése Budapesten havi egy péntek-szombati rendszerességgel, amely lehetővé teszi a képzés munka mellett való (el)végzését.

A ténylegesen gyakorlatorientált képzés moduljait az IAE Lyon professzorai tartják Budapesten, akik egytől-egyik rendelkeznek vállalati tapasztalattal.

  • A képzés egyik legnagyobb hozzáadott értéke az évfolyamok hallgatóinak sokrétűsége: magyarok, franciák, belgák. stb., 22 és 65 év között, teljesen eltérő alapdiplomával (mérnökök, jogászok, közgazdászok, orvosok, bölcsészek…)
  • és a legkülönbözőbb vállalati területekről. Alig van Magyarországon olyan francia vagy francia-magyar cég, ahol nincs legalább egy öregdiákunk!

430 Öregdiákunk és 30 jelenlegi hallgatónk szakmai karrierje tanúskodik legjobban képzésünk minőségéről.

Várjuk a 21. évfolyamunkba!

Ha tagja a Francia Kormányösztöndíjasok Egyesületének, 12 %-os kedvezmény jár a tandíjból (egyéni tarifa)!

www.mti.bme.hu

http://iae.univ-lyon3.fr

CONTACT:

Perger Mária/ maria.perger@mti.bme.hu
igazgató/directrice
Master Management et Administration des Entreprises avec l’IAE Lyon
et
Vice-Présidente/alelnök
Chambre de Commerce et d’Industrie Franco-Hongroise

A BME Mester Management diploma PROSPEKTUS letölthető!


Formation de l’ENA – bourses disponibles !

D’une durée de 1 à 4 semaines, les CISAP sont des sessions de perfectionnement intensif sur une thématique précise. Les enseignements sont dispensés en français et se déroulent à Paris. Quelques sessions sont proposées chaque année en anglais et en espagnol.

Les CISAP encouragent le partage d’expériences nationales. Ils se présentent sous forme deconférences, deséminaires, de tables rondes mais aussi d’études de cas, desimulations et de visites d’étude sur le terrain. Le champ couvert par la formation est résolument tourné vers l’Europe et l’international par une approche comparée.

Veuillez trouver ici l’affiche d’information de la formation.

Pour plus d’informations: Mlle Marie BERTRAND (Institut Français), m.bertrand@inst-france.hu

 


A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara felvételt hirdet Fordítói szakirányú továbbképzésre szakfordítás és/vagy műfordítás specializációval. Jelentkezési határidő 2015. augusztus 19.

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán, 2013 őszén indult fordítói szakirányú továbbképzés hat idegen nyelvből kínál speciális képzést olyanok számára, akik nyelvszakos diplomával vagy bármely szakon megszerzett alapdiplomájuk mellett felsőfokú nyelvvizsgával rendelkeznek az adott idegen nyelvből, nyelvekből. A képzés angol, német, holland, francia, kínai és japán nyelveken zajlik.  Az érdeklődők egy három féléves egy idegen nyelvű, illetve a négy féléves két idegen nyelvű képzésre is jelentkezhetnek a bemeneti követelmények teljesülésének függvényében.

A hallgatók a képzésen szakfordításra vagy műfordításra specializálódhatnak, vagy akár mindkettőre amennyiben két idegen nyelven végzik a képzést. A képzés résztvevői a szakfordítói képzés keretében elsajátíthatják a jogi, gazdasági, társadalomtudományi és Európai Uniós, illetve a bölcsészettudományi és egyházi szaknyelvi fordítás gyakorlatát és technikáit neves oktatók előadásában. A képzésen szerezhető piacképes oklevél pedig lehetővé teszi a szakirányon végzetteknek az egyéni vállalkozói igazolvány kiváltását is, annak érdekében, hogy az elsajátított ismereteiket professzionálisan használhassák a gyakorlatban.

Bővebb információkért, a jelentkezés módjáról és feltételeiről kérjük, keresse fel honlapunkat az alábbi linkeken:

az egy idegen nyelvű képzésről: http://www.kre.hu/btk/index.php/szakiranyu-tovabbkepzes/41-boelcseszettudomanyi-egyhazi-jogi-gazdasagi-muszaki-europai-unios-es-tarsadalomtudomanyi-szakforditoi-es-muforditoi-valaszthato-idegen-nyelvek-angol-nemet-francia-holland-japan-kinai-szakiranyu-tovabbkepzes.html

a két idegen nyelvű képzésről: http://www.kre.hu/btk/index.php/szakiranyu-tovabbkepzes/42-boelcseszettudomanyi-egyhazi-jogi-gazdasagi-muszaki-europai-unios-es-tarsadalomtudomanyi-ket-idegen-nyelvu-szakforditoi-es-muforditoi-valaszthato-nyelvek-angol-nemet-francia-holland-japan-kinai.html