23 éves a Master MAE de l’IAE Lyon en Hongrie

Szerezzen államilag elismert francia Mester menedzsment diplomát Magyarországon!/Obtenez un diplôme de management de l’Etat francais en Hongrie!

Franciaország 2. legnagyobb Üzleti Tudományok Intézetének “delokalizált” Mester Menedzsment képzése Budapesten havi egy péntek-szombati rendszerességgel,

amely lehetővé teszi a képzés munka/tanulás mellett való (el)végzését.

A ténylegesen gyakorlatorientált képzés moduljait az IAE Lyon professzorai tartják Budapesten, akik egytől-egyik rendelkeznek vállalati tapasztalattal.

  • A képzés egyik legnagyobb hozzáadott értéke az évfolyamok hallgatóinak sokrétűsége: magyarok, franciák, belgák. stb., 22 és 65 év között, teljesen eltérő alapdiplomával (mérnökök, jogászok, közgazdászok, orvosok, bölcsészek…)
  • és a legkülönbözőbb vállalati területekről. Alig van Magyarországon olyan francia vagy francia-magyar cég, ahol nincs legalább egy öregdiákunk!

410 Öregdiákunk és 20 jelenlegi hallgatónk szakmai karrierje tanúskodik legjobban képzésünk minőségéről.

Várjuk a 24. évfolyamunkba!

Ha tagja a Francia Kormányösztöndíjasok Egyesületének, 12 %-os kedvezmény jár a tandíjból (egyéni tarifa)!

www.mti.bme.hu

http://iae.univ-lyon3.fr

CONTACT:

Perger Mária/ maria.perger@mti.bme.hu
igazgató/directrice
Master Management et Administration des Entreprises avec l’IAE Lyon

A BME Mester Management diploma PROSPEKTUS letölthető!